For skoler

Den Motiverende Samtale er en professionel samtalemetode til at hjælpe elever med adfærdsændring. Metoden er god til at nedtrapper konflikter, leder efter samarbejde og arbejder med elevernes positiv selvforståelse.

Det er ikke en metode man bruger 24/7, men et kommunikationsværktøj som man kan vælge at benytte i situationer hvor det virker nyttigt. Her er et lille kort eksempel på hvordan den kan bruges:


Elev: ”Jeg gider fandme ikke lave det her matematik”


Lærer: ”Det virker lidt uoverskueligt for dig at forstå hvad opgaven går ud på”

(læreren forbliver professionel, prøver at finde ud af hvad der ligger bag udsagnet, og laver en refleksion/et gæt på hvad der er på spil for eleven – det er ikke en spørgsmål men en refleksion hvor tonelejet går ned.


Elev: ”ja det er sku åndsvagt, hvad skal vi overhovedet bruge det til?”


Læreren: ”uhhmmm, hvis du kunne finde ud af hvad du skulle og vidste hvordan, så ville du egentlig gerne lave det”

(læreren forsøger lede efter en positiv vinkel, samtidig med at hun anerkender at eleven finder det svært, stemmen er lidt forsigtig, sænker tonelejer og virker lidt underfundig)


Elev: ”Det gir bare igen mening” – (man kan godt mærke hvornår eleven føler sig forstået og set, og han begynder langsomt at indbyde til samarbejde, selvom det faglige fortsat er den samme udfordring”


Læreren ”lige nu er det lidt svært finde ud af hvordan du kommer videre” (refleksion, bruger ordet ”lige nu” fordi det signalerer en tilstand som ikke er fastlås men forandringsbart.


Elev. ”ja” .......  (Hvis læreren undgår at komme med gode råd,  gætter jeg på at han selv finde en løsning)   

 –    ”vil du hjælpe mig?”


Unge kan være umotiverede og fyldt med modstand. De kan træffe valg og udføre handlinger som skriger til himlen for de fagprofessionelle.

De insisterer på at træffe selvstændige beslutninger og tage ansvar for deres eget liv, samtidig med at de ikke nødvendigvis er særlig erfarerne i at træffe gode velovervejede og vigtige valg, men ofte ender med at træffe "lyst-valg".


Det er min fulde overbevisning at alle unge gerne vil være en succes og lykkes med deres liv.

Disse unge bruger mange timer hver dag blandt voksne som vil dem det bedst, og som jævnligt forsøger at vise dem på rette vej.


Hvorfor følger de unge så ikke de voksnes gode anvisninger ?

Hvorfor yder de ikke det der skal til, for at lykkes?


Lærere og pædagoger er i høj grad udstyret med et stort effektivt "FIXE-gen".

Vi vil så gerne hjælpe børn og unge på den rette vej, og alt i os skriger, når vi ser nogen på vej NED af OP-kørselsrampen.

Vi bruger masser af tid på at rette og anvise elever i mange forskellige situationer og sammenhænge.

At lede dem på rette vej og påpege uhensigtsmæssige valg og handlinger, er en daglig del af jobbet.


For vedvarende og succesfuld motivation kommer indefra, og kan ikke skabes af andre hverken med pisk eller gulerod.

Adfærdsændring skal gi mening ud fra de unges egen ståsted og værdier, ellers bliver den person og situationsafhængig og ikke indlejret i den unge selv.


Vi lever ikke længere i en tid hvor vi pr. automatik tager imod råd og ordre fra en autoritet uden at stille spørgsmål, det gælder i høj grad også for vores unge.


Hvis vi skal lykkes med de umotiverede unge skal vi indbyde til samarbejde, det gøre med respekt, anerkendelse og empati.  Nogle af værktøjerne kan med fordel hentes i  Den Motiverende samtale.

 


Den Motiverende Samtale handler om at guide den unge gennem en samtale, således at den unge selv taler for forandring baseret på egne værdier og interesser.

Gennem samtalen får de unge deres værdier og holdninger belyst og undersøgt, så værdierne opnår større tyngde og betydning for de unge.

At opbygge en relation er afgørende for at der opstår et forum mellem voksen og ung, hvor de unge tør forandre sig og fortælle hvilke dilemmaer der er på spil.


Motivationssamtalen er således ikke blot en måde at stille spørgsmål på - det er en måde at være sammen på.

De unge indeholder allerede det der skal til for at nå i mål, men de har brug for hjælp til at finde det.

Den hjælp kan de tage imod hvis de møder en voksen som er oprigtig interesseret i lytte og forstå deres perspektiver, og som vil hjælpe dem med at finde løsninger som virker for dem.

At acceptere en ungs synspunkt og ståsted, er ikke det sammen som at bifalde og understøtte det.

I mit møde med Den Motiverende Samtale opdagede jeg at jeg kunne finde løsninger sammmen med de unge når jeg hold op med at være klog på deres liv, og undgik at komme med gode råd og løsninger.

Da det gik op for mig at modstand jo bare er et spørgsmål om perspektiv, og at modstand ofte forsvinder eller formindskes når man oprigtigt stiller sig på samme side af problematikken.

Den Motiverende Samtale blev mit arbejdsredskab i et utal af situationer.


 

www.folkeskolen.dk - okt. 2018.

Projekt i skoleår 2018 - 2019. 

 

Implementering af Den Motiverende Samtale blandt 22 overbygningslærer på Ørestad skole.

Den ambitiøse implementeringsplan består af 1 workshop og 2½ kursusdage, samt flere feedback og hverdagstræning i mindre grupper. Gruppearbejdet er fleksibelt planlagt efter lærernes mødekalender hen over foråret 2019.

 

Formålet med projektet er at nedbring elevfraværet og øget motivation specielt blandt de mindre motiverede elever.

Lærerne vil ligeledes få et ekstra professionelt kommunikationsværktøj til at arbejde mere målrettet og succesfuldt med de ikke uddannelsesparate elever.

 

Reference

Flemming Dahlqvist – Ørestad skole: mobil:3530 2331 mail:fc0b@kk.dk

Oplæg og kurser

Oplæg til afdelingsmøde eller pædagogiskmøde.

Intro til motivationssamtalen.

Hvordan forstår og arbejder vi med ambivalensen i forhold adfærdsændrind.

Hvad er modstand - hvad hvorfor er det egentlig ofte noget de andre har, og ikke mig selv?

Hvordan får vi mere samarbejder og mindre modstand i vores arbejder med elever og forældre - er det mest et spørgsmål om perspektiv?

Hvilke elementer i Den Motiverende Samtale kan vi bruge i arbejdet med børn og unge, samt deres forældre? Hvordan arbejder vi med at skabe motivation samt hvilke spørgsmål skaber positiv selvforståelse? - det og mange flere emner berøres på 1.5 timers oplæg.

Der bruges øvelser, video, humor, praksis eksempler og et klart budskab om at denne metode er et supplement til en allerede veludrustet pædagogisk værktøjskasse

 

 

 

Kursus i motivationssamtalen

 

For at opnå kompetencer i at bruge Motivationssamtalen som en fast del af den pædagogiske værktøjskasse, kræver det øvelse og et længere forløb.

Kursusdage med motivationssamtalen indeholder oplæg, videoklip og masser af tid til øvelser, reflektion og aktiv deltagelse.

Forløbet bliver tilrettelagt efter antal deltagere, tid og behov.

 

Lærere der arbejder med overbygningselever, på ungdomsuddannelser og pædagogisk personale der varetager individuelle samtaler med børn og unge vil i stort omfang kunne bruge flere af værktøjerne i Den Motiverende Samtale i deres arbejde med "umotiverede børn og unge"

 

 

Oplæg om alkohol for elever og forældre i 6 - 7 klasse.

 

I 6. -  7. klasse begynder emnet alkohol at fylde hos eleverne. Forældrene og elever kan have brug for at få et forum, hvor de kan blive klogere på emner og få muligheder for at få indblik i hinandens holdninger og ståsted.

Ligeledes kan forældre have brug for at blive klædt på med argumenter og fakta for at kunne stå fast på regler og beslutninger. 

Jeg tilbyder oplæg for både elever og forældre. Jeg kan feks. varetage et oplæg for klassens forældre og klæde lærerne/pædagogerne på, således at de kan overtage en fælles forældrediskussion med henblik på lave nogle fælles aftaler.

 

Oplæg tilrettelægges i samarbejde med skolen og lærerne, og kan vare fra ½ time til 2 timer.