Ydelser - baggrund

Ungekonsulent v/ Tanja Andersen

Ydelser

Oplæg 

Oplæg til afdelingsmøde eller pædagogiskmøde.

Intro til motivationssamtalen.

Hvordan forstår og arbejder vi med ambivalensen i forhold adfærdsændring

Hvad er modstand - hvad hvorfor er det egentlig ofte noget de andre har, og ikke mig selv?

Hvordan får vi mere samarbejder og mindre modstand i vores arbejder med elever og forældre - er det mest et spørgsmål om perspektiv?

Hvilke elementer i Den Motiverende Samtale kan vi bruge i arbejdet med børn og unge, samt deres forældre?

Hvordan arbejder vi med at skabe motivation samt hvilke spørgsmål skaber positiv selvforståelse? - det og mange flere emner berøres på 1.5 timers oplæg.

Der bruges øvelser, video, humor, praksis eksempler og et klart budskab om at denne metode er et supplement til en allerede veludrustet pædagogisk værktøjskasse

 

 

Kursus I den Motiverende Samtale

For at opnå kompetencer i at bruge Motivationssamtalen som en fast del af den pædagogiske værktøjskasse, kræver det øvelse og et længere forløb.

Kursusdage med motivationssamtalen indeholder oplæg, videoklip og masser af tid til øvelser, reflektion og aktiv deltagelse.

Forløbet bliver tilrettelagt efter antal deltagere, tid og b, og indeholder en stor fleksibilitet i forhold til skolens årshjul. 

 

Lærere der arbejder med overbygningselever, på ungdomsuddannelser og pædagogisk personale der varetager individuelle samtaler med børn og unge vil i stort omfang kunne bruge flere af værktøjerne i Den Motiverende Samtale i deres arbejde med "umotiverede børn og unge"

 

 

Feedback og sparing

Lærere og pædagogiske personale, som står overfor pædagogiske udfordringer, som ønsker sparing fra en professionel som ikke har ledelsesfokus.


Fastholdelse og motivations ressourceperson.

Til folkeskoler eller efterskoler tilbydes mulighed for at tilkøbe ressourceperson med fokus på motivation og fastholdelse.

Ydelsen kan købes som klippekort eller som fast timeantal om ugen.Fokuseret indsats på Eksamens og fremlæggelsesangst

 Undervisning og individuelle samtaler med fokus på fremlæggelsesangst, præstationsangst og eksamensudfordringer. Fokuseret indsats på de ikke uddannelsesparate

Individuelle samtaler med fokus på uddannelsesparathed, at tage ansvar for egne handlinger.

At blive bevidst og skabe ejerskab for egne drømme og fremtidsønsker. 

Min baggrund • Klubmedarbejder
 • Kommunal kontaktperson for unge


 • 9 år som folkeskolelærer
 • 7 år som ungekonsulent ved kommunalt 10. klassecenter.
 • UU-vejleder
 • Selvstændig konsulent. 


 • PD i "unge og motivation"
 • Afgangsprojekt i Mønsterbrydere i folkeskolen.
 • Uddannet i "Den motiverende samtale"
 • Moduler i Uddannelsesvejledning.
 • Vejleder og underviser i alkohol blandt unge og forældre.
 • Beskikket censor.
 • SSp- koordinator.
 • Medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
 • Ungekonsulent
 • Kursusudbyder
 • Pædagogisk sparing med lærere og pædagoger


Tanja Andersen

Plantagevej 27
5462 Morud
Mobil 40241606
Mail. sasserod@hotmail.dk

I samarbejde med:

Peter Brolund fra www.micenter.dk

Marianne Peter www.micenterfyn.dk