For skoler

Ungekonsulent v/ Tanja Andersen

Den Motiverende Samtale i skoleregi.


Unge kan være umotiverede og fyldt med modstand. De kan træffe valg og udføre handlinger som skriger til himlen for de fagprofessionelle.

De insisterer på at træffe selvstændige beslutninger og tage ansvar for deres eget liv, samtidig med at de ikke nødvendigvis er særlig erfarerne i at træffe gode velovervejede og vigtige valg, men ofte ender med at træffe "lyst-valg".


Det er min fulde overbevisning at alle unge gerne vil være en succes og lykkes med deres liv.

Disse unge bruger mange timer hver dag blandt voksne som vil dem det bedst, og som jævnligt forsøger at vise dem på rette vej.


Hvorfor følger de unge så ikke de voksnes gode anvisninger ?


Lærere og pædagoger er i høj grad udstyret med et stort effektivt "FIXE-gen".

Vi vil så gerne hjælpe børn og unge på den rette vej, og alt i os skriger, når vi ser nogen på vej NED af OP-kørselsrampen.

Vi bruger masser af tid på at rette og anvise elever i mange forskellige situationer og sammenhænge.

At lede dem på rette vej og påpege uhensigtsmæssige valg og handlinger, er en daglig del af jobbet.

Bill Miller fortæller i videoklippet herunder hvorfor man har svært ved at følge andres gode råd og anvisniger.


Vedvarende og succesfuld motivation kommer indefra, og kan ikke skabes af andre hverken med pisk eller gulerod.


Adfærdsændring skal gi mening ud fra de unges egen ståsted og værdier, ellers bliver den person og situationsafhængig og ikke indlejret i den unge selv.

Hvis vi skal lykkes med de umotiverede unge skal vi indbyde til samarbejde, det gøre med respekt, anerkendelse og empati. 

Nogle af værktøjerne kan med fordel hentes i  Den Motiverende samtale.

 


Den Motiverende Samtale er en professionel samtalemetode til at hjælpe elever med adfærdsændring. Metoden er god til at nedtrapper konflikter, leder efter samarbejde og arbejder med elevernes positiv selvforståelse.

Det er ikke en metode man bruger 24/7, men et kommunikationsværktøj som man kan vælge at benytte i situationer hvor det virker nyttigt. Her er et lille kort eksempel på hvordan den kan bruges:


Elev: ”Jeg gider fandme ikke lave det her matematik”


Lærer: ”Det virker lidt uoverskueligt for dig at forstå hvad opgaven går ud på”

(læreren forbliver professionel, prøver at finde ud af hvad der ligger bag udsagnet, og laver en refleksion/et gæt på hvad der er på spil for eleven – det er ikke en spørgsmål - men en refleksion, hvor tonelejet går ned. til sidst. 


Elev: ”ja det er sku åndsvagt, hvad skal vi overhovedet bruge det til?”


Læreren: ”uhhmmm, hvis du kunne finde ud af hvad det gik up på,, så ville du egentlig gerne lave det”

(læreren forsøger lede efter en positiv vinkel, samtidig med at hun anerkender at eleven finder det svært, stemmen er lidt forsigtig, sænker tonelejer og virker lidt underfundig)


Elev: ”Det gir bare igen mening” – (man kan godt mærke hvornår eleven føler sig forstået og set, og han begynder langsomt at indbyde til samarbejde, selvom det faglige fortsat er den samme udfordring”


Læreren ”lige nu er det lidt svært finde ud af hvordan du kommer videre” (refleksion, bruger ordet ”lige nu” fordi det signalerer en tilstand som ikke er fastlås men forandringsbart.


Elev. ”ja” .......  (Hvis læreren undgår at komme med gode råd,  gætter jeg på at han selv finde en løsning)   

–    ”vil du hjælpe mig?”


Den Motiverende Samtale handler om at guide den unge gennem en samtale, således at den unge selv taler for forandring baseret på egne værdier og interesser.

Gennem samtalen får de unge deres værdier og holdninger belyst og undersøgt, så værdierne opnår større tyngde og betydning for de unge.

At opbygge en relation er afgørende for at der opstår et forum mellem voksen og ung, hvor de unge tør forandre sig og fortælle hvilke dilemmaer der er på spil.


Motivationssamtalen er således ikke blot en måde at stille spørgsmål på - det er en måde at være sammen på.

De unge indeholder allerede det der skal til for at nå i mål, men de har brug for hjælp til at finde det.

Den hjælp kan de tage imod hvis de møder en voksen som er oprigtig interesseret i lytte og forstå deres perspektiver, og som vil hjælpe dem med at finde løsninger som virker for dem.

At acceptere en ungs synspunkt og ståsted, er ikke det sammen som at bifalde og understøtte det.

I mit møde med Den Motiverende Samtale opdagede jeg at jeg kunne finde løsninger sammmen med de unge når jeg hold op med at være klog på deres liv, og undgik at komme med gode råd og løsninger.

Da det gik op for mig at modstand jo bare er et spørgsmål om perspektiv, og at modstand ofte forsvinder eller formindskes når man oprigtigt stiller sig på samme side af problematikken.

Den Motiverende Samtale blev mit arbejdsredskab i et utal af situationer.

Evalueringen med lærerne fra Ørestad skole gav udtagelser som:


Metoden er enormt relevant, fordi folkeskolen har en motivationsudfordring.


Metoden hjælper med at give de individuelle elevsamtaler et løft og et mere skarpt fokus, et fokus på at samtalerne kan udvikles og forbedres. Kommunikationen bliver mere professionel. 


"Man bliver øvet i at se elevens perspektiv, og det giver bedre samtaler, relationer og udbytte af samtaler med eleverne"

Projekt i skoleår 2018 - 2019. 

 

Implementering af Den Motiverende Samtale blandt 22 overbygningslærer på Ørestad skole.

Denne ambitiøse implementeringsplan består af 1 workshop og 2 kursusdage, samt gruppe feedback og individuel feedback på hverdags cases og individuelle problematikker.

Lærerne får sparing på situationer fra hverdagen der skaber frustration og hvor de ønsker en forandring, Den Motiverende Samtale bruges som redskab til at analysere disse situationer og se på årsager og handlemuligheder.

Gruppearbejdet og feedback er fleksibelt planlagt efter lærernes mødekalender hen over foråret 2019. 

Evaluering af projektet  bliver juni 2019.

Efter endt evaluering - har lærerne bedt om at vi fortsætter i skoleåret 2019-2020. 

 

Formålet med projektet er at nedbring elevfraværet og øget motivation specielt blandt de mindre motiverede elever.

Lærerne vil ligeledes få et ekstra professionelt kommunikationsværktøj til at arbejde målrettet og succesfuldt med de ikke uddannelsesparate elever.

 

Reference

Flemming Dahlqvist – Viceleder - Ørestad skole: mobil:3530 2331 mail:fc0b@kk.dk2019

Implementering af Den Motiverende Samtale blandt 22 overbygningslærer på Ørestad skole.


2018

Oplæg Søndersøskolen 

Oplæg Psykologer Nordfynskommune PPR


2017

Oplæg AKT Nordfynskoomune

Oplæg Langelands ungdomsskole

Tanja Andersen

Plantagevej 27
5462 Morud
Mobil 40241606
Mail. sasserod@hotmail.dk