Ydelser - baggrund

Ungekonsulent v/ Tanja Andersen

Ydelser
Til skoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og institutioner: Udbyder oplæg og kurser i "Den Motiverende Samtale"


"Den Motiverende Samtale" er et kommunikativt arbejdsværktøj der understøtter og puster liv i elevernes egen motivation.


De unge kan virker autonome og meget selvkørende på nogle punkter i deres liv, og meget ukritisk og usikre på andre punkter.


De kan være svære at motivere dem til at yde den indsats det kræver, for at klare kravene i skolen, på uddannelsen eller generelt til en livsændring der har betydning for dem.


Den Motiverende samtale er en metode der bygger på de elementer, som lærere, pædagogere og andre "hjælpe professioner" allerede er rigtig gode til nemlig ankerkendelse og dialog.


Den Motiverende Samtale er det arbejdsredskab der i mit arbejdsliv har givet mest mening ift at skabe en hurtig anerkendende relationer til de unge samt puste liv i unges motivation for hensigtsmæssige forandringer.
Efterskoler:


Det kan være svært for nogle unge at falde til på en efterskole, måske har man forladt en familie man bekymre sig om, eller har udfordringer ved at være social hele tiden. Det ville være en stor sejr at gennemføre en efterskoleophold,  og det ville være gavnligt for selvværd og identitetsskabelse.


Det er en økonomiske fordel for efterskolerne at beholde deres elever hele året. 

Måske kunne en fastholdelse/ungekonsulent være behjælpelig med at de frafaldstrude unge får en bedre chance for at gennemføre til stor tilfredsstillelse for alle.


Efterskole med lyst til at uddanne deres lærer i Motivation, har mulighed for tilskud. 

https://www.efterskoleforeningen.dk/da/Paedagogiske-temaer/Tilskud-til-pædagogisk-udvikling#Vedtaegter1. 


 Individuelle samtaler med unge / familer. 


Gennem mit arbejde som ungekonsulent har ca. 250 unge haft tillid og tryghed til at lukke mig ind i deres liv. De har delt deres bekymringer, tanker, følelser, udfordringer og forventninger med mig.


Det er svært at være ung i dag, de unge er presset af forventninger fra alle sider, de skal både være kloge, veltrænede, smukke, afklarede, fornuftige, sociale, ansvarlige og helst inden de fylder 16 år.

Og det kan være svært at være forældre til en ung, som man gerne vil støtte og hjælpe, men hvor man oplever at man ikke bliver lukket ind i den ungs liv og man har svært ved at vide hvad den unge egentlig har brug for. 


Med afsæt i den motiverende samtale, hvor empati, tolerence og autonomi er bærende elementer, skabes en relation hvor vi sammen finde årsager, ressourcer og løsininger til de udfordringer den unge eller familien måtte have.   


 • Eksamens angst
 • Skilsmisse problematikker
 • Kærestesorger
 • Identits udfordringer
 • Lavt selvværd


Oplæg 

Oplæg til afdelingsmøde eller pædagogiskemøde.

Intro til motivationssamtalen.

Hvordan forstår og arbejder vi med ambivalensen i forhold adfærdsændring

Hvad er modstand - hvad hvorfor er det egentlig ofte noget de andre har, og ikke mig selv?

Hvordan får vi mere samarbejder og mindre modstand i vores arbejder med elever og forældre - er det mest et spørgsmål om perspektiv?

Hvilke elementer i Den Motiverende Samtale kan vi bruge i arbejdet med børn og unge, samt deres forældre?

Hvordan arbejder vi med at skabe motivation samt hvilke spørgsmål skaber positiv selvforståelse? - det og mange flere emner berøres på 1.5 timers oplæg.

Der bruges øvelser, video, humor, praksis eksempler og et klart budskab om at denne metode er et supplement til en allerede veludrustet pædagogisk værktøjskasse

 

 

Kursus I den Motiverende Samtale

For at opnå kompetencer i at bruge Motivationssamtalen som en fast del af den pædagogiske værktøjskasse, kræver det øvelse og et længere forløb.

Kursusdage med motivationssamtalen indeholder oplæg, videoklip og masser af tid til øvelser, reflektion og aktiv deltagelse.

Forløbet bliver tilrettelagt efter antal deltagere, tid og b, og indeholder en stor fleksibilitet i forhold til skolens årshjul. 

 

Lærere der arbejder med overbygningselever, på ungdomsuddannelser og pædagogisk personale der varetager individuelle samtaler med børn og unge vil i stort omfang kunne bruge flere af værktøjerne i Den Motiverende Samtale i deres arbejde med "umotiverede børn og unge"

 

 

Feedback og sparing

Lærere og pædagogiske personale, som står overfor pædagogiske udfordringer, som ønsker sparing fra en professionel som ikke har ledelsesfokus.


Fastholdelse og motivations ressourceperson.

Til folkeskoler eller efterskoler tilbydes mulighed for at tilkøbe ressourceperson med fokus på motivation og fastholdelse.

Ydelsen kan købes som klippekort eller som fast timeantal om ugen.Fokuseret indsats på Eksamens og fremlæggelsesangst

 Undervisning og individuelle samtaler med fokus på fremlæggelsesangst, præstationsangst og eksamensudfordringer. Fokuseret indsats på de ikke uddannelsesparate elever.

Individuelle samtaler med eleverne, med fokus på uddannelsesparathed, og det at tage ansvar for egne handlinger.

At blive bevidst og skabe ejerskab for egne drømme og fremtidsønsker.  

Lærere eller andre fagprofessioner kan ligeledes blive klædt bedre på til at arbejde med elevernes uddannelsesparahed.


Min baggrund • Klubmedarbejder
 • Kommunal kontaktperson for unge


 • 9 år som folkeskolelærer
 • 7 år som ungekonsulent ved kommunalt 10. klassecenter.
 • UU-vejleder
 • Selvstændig konsulent. 


 • PD i "unge og motivation"
 • Afgangsprojekt i Mønsterbrydere i folkeskolen.
 • Uddannet i "Den motiverende samtale"
 • Moduler i Uddannelsesvejledning.
 • Vejleder og underviser i alkohol blandt unge og forældre.
 • Beskikket censor.
 • SSp- koordinator.
 • Medlem af MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
 • Ungekonsulent
 • Kursusudbyder
 • Pædagogisk sparing med lærere og pædagoger


Tanja Andersen

Plantagevej 27
5462 Morud
Mobil 40241606
Mail. sasserod@hotmail.dk